TRESTADS DANSARE

Torsdagar, Träffen Båberg, Hösten 2017

Tider: Motionsbugg 19:00-21:30, Orkester 19:00-22:00/23:00

Sep

Okt

Nov

Dec

5

2

7

14, Dreams

12

9

14, Lemix

21

19

16

28

26

23

30

Följ oss på facebook

MOTIONSBUGG

soon

Torsdagar
Träffen Båberg 19:00 - 21:30

BESTÄLL TRÖJA

tshirt
dansskor.se

Medlemmar 10% rabatt

© 2017 Trestads Dansare, Skapad av Jim Johansson