TRESTADS DANSARE

Torsdagar, Träffen Båberg, Hösten 2018

Tider: Motionsbugg 19:00-21:30, Orkester 19:00-22:00/23:00

Sep

Okt

Nov

Dec

4

1

6

13, Excess

11

8

13, Orkester

20

18

15

27

25

22

29

------------------------ Swish- eller kontantbetalning ------------------------

Följ oss på facebook

PÅ GÅNG!

soon

Torsdagar
Träffen Båberg 19:00 - 21:30

BESTÄLL TRÖJA

tshirt
dansskor.se

Medlemmar 10% rabatt

© 2018 Trestads Dansare